Algemeen

Laatst ge├╝pdate op 28/02/2020

diaT1oppers

Sporten heeft een positieve invloed op lichaam en geest.

Zelfmanagement en therapietrouw zijn twee belangrijke factoren bij het omgaan met een chronische aandoening, waarbij zowel behandelaar als patiënt een actieve rol spelen. Bij therapieontrouw wordt de medische behandeling ondermijnd en kunnen zowel patiënt als behandelaar ontmoedigd raken.

Intensief sporten met type 1 diabetes is niet vanzelfsprekend. Het vraagt zeer veel ziekte inzicht, zelfdiscipline en een nauwkeurige opvolging. Angst voor hypoglycemie en tot “last zijn” van andere sporters is vaak aanleiding om niet (meer) te sporten.

Sport als onderdeel van de behandeling van type 1 diabetes vraagt van het ganse team, naast kennis over diabetes, ook zeer veel communicatieve en motivationele vaardigheden.

Omwille van de vele hindernissen, wordt het mensen met type 1 vaak afgeraden om intensief te sporten. Het is dan ook niet makkelijk om als individu toch die stap te zetten.

Geschiedenis van diaT1op

Sinds 2015 konden wij ervaring opdoen met ons diaT1op project waarbij het vanaf het begin de doelstelling was om mensen aan te moedigen om (opnieuw) te starten met sporten en om de boodschap “sport is mogelijk en zelfs aan te raden bij diabetes type 1” uit te dragen en op die manier ook meer aandacht te vestigen op type 1 diabetes.

Het diabetesteam van UZ Leuven slaagde er al vier jaar na mekaar in om samen met een gestaag groeiende groep mensen met type 1 diabetes een sportieve uitdaging aan te gaan en tonen op die manier overtuigend aan dat sport en diabetes type 1 perfect kunnen samengaan.

De kernpunten zijn: een sportieve uitdaging, plezier, actie en groepsdynamiek in een veilige omgeving aanbieden.

Doelstelling

  • Aandacht vestigen op type 1 diabetes.
  • De boodschap “sport is mogelijk en zelfs aan te raden bij type 1 diabetes” uitdragen.
  • Kennis over  sporten bij type 1 diabetes verbreden en verdiepen.
  • Effecten van sport op voedingsbehoeften en glucosecontrole.
  • Uittesten van innovatieve meetmethodes.
  • Uitwisselen van “tips en trucs”.
  • Gezonde uitdaging!

Methode

Trainingen in groep per sporttak, onder begeleiding van het diabetesteam, het hele jaar door.

Informatieavonden aanbieden over sport, conditieopbouw en invloed van sport op diabetes type 1 en insulinetoediening.

Deskundige informatie in combinatie met leren van elkaar en tips delen tijdens en na de sport.

Een veilige omgeving en haalbare doelen creëren samen met lotgenoten en behandelaars die meevolgen en sporten.

Mogelijkheid om ook familie en vrienden te laten meesporten.

Een ambitieuze sportfinale aan het einde van elk seizoen.

Resultaten

Na afloop van elk projectjaar voelen de deelnemers zich vaak gezonder, zijn ze (opnieuw) actiever, hebben ze meer zelfvertrouwen bij het managen van hun diabetes, en gewoon meer zelfvertrouwen in het algemeen.

Het gevoel van zelfoverwinning, dat elke sporter kent, is des te groter in deze groep.

Onze patiënten extramuraal volgen, in extreme omstandigheden, was motiverend, zowel voor hen als voor ons, en tegelijkertijd deed het team meer en meer ervaring op.

De groepsdynamiek is telkens opnieuw een niet te onderschatten extra motiverende factor.