Steun ons

DiaT1op is een onderdeel van de werking van het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds. Met zijn educatief jaarprogramma draagt diaT1op bij tot een van de doelstellingen van het fonds: ‘Levenskwaliteit van de personen met type 1 diabetes verbeteren’. Door de theorie van de educatieve sessies in praktijk te brengen tijdens gezamenlijke trainingen, begeleiden zorgverleners de sporters met diabetes om hun bloedsuikerspiegel tijdens het sporten beter op peil te houden. Zo leert iedereen veel bij, en ontstaat er een plezante groep van sporters die mekaar begrijpen en steunen. Sporters met diabetes krijgen zo meer vertrouwen in zichzelf, en beseffen dat ze meer aankunnen dan ze aanvankelijk dachten.

Professor Gillard van UZ Leuven stond aan de wieg van het diaT1op team in 2015. Hij werkt als staflid van de dienst endocrinologie van professor Chantal Mathieu mee aan fundamenteel en klinisch onderzoek ter genezing van Type 1 diabetes. Onderzoek dat veel tijd en geld kost.

Daarom: steun ons, of maak zelf een actie aan en laat je steunen op: hippoandfriends.com/steun-ons

Samen helpen we type 1 diabetes de wereld uit!